Продукти \ Управление на сгради
Отдалечен контрол и наблюдение на сгради


Резюме
    След голeмия бум в строителството от последните няколко години, все по-актуална става темата за управлението на новите и вече построените сгради. През живота на една сграда, разходите за поддръжка превишават с 4 пъти разходите за построяването й. Компаниите, които прилагат енергиен мениджмънт, успяват да спестят между 20 и 30 процента от разходите за осветление,отопление и др. Крайната цел е да се създаде среда, която повишава производителността, безопасна е, ефикасна е, харесва се на клиентите и отговаря на административните разпоредби.

Подробна информация