Продукти \ Телекомуникации
VoIP решения
VoIP телефонни централи VoIP крайни устройства

  Пренасянето на глас през IP или VoIP е един модерен и удобен метод за комуникация. Благодарение на гъвкавостта и ниските цени, VoIP технологиите набират все повече привърженици по цял свят. Текосис предлага, както цялостни решения за вашия бизнес, така и отделно оборудване за комуникация през интернет.


Телефонна централа MODEX 120

  MODEX 120 е учрежденска цифрова телефонна централа с аналогови входни и изходни линии и цифрово комутационно поле с максимален капацитет 144 порта.
  Тя е предназначена за използване във фирми, хотели, учреждения и ведомства, където абонатите могат да говорят помежду си, както и да имат достъп през изходните линии до ОКТМ за провеждане на външни за централата разговори... още


Гъвкав cross-connect Мултиплексор

  MX-VI-2100B е гъвкав, кросконект мултиплексор. Устройството осигурява пълна цифровизация на преносната мрежа и интегрира различни видове услуги. Изплозва се мултиплексиране на данни и глас, комутиране, drop-and-insert, свързване на гласови канали и канали за данни от преносната среда от и към общия цифров поток... още

↑ горе ↑