Продукти \ Телекомуникации \ MODEX 120
Телефонна централа MODEX 120

    MODEX 120 е учрежденска цифрова телефонна централа с аналогови входни и изходни линии и цифрово комутационно поле с максимален капацитет 144 порта.

    Тя е предназначена за използване във фирми, хотели, учреждения и ведомства, където абонатите могат да говорят помежду си, както и да имат достъп през изходните линии до ОКТМ за провеждане на външни за централата разговори.

    Централата е изградена на базата на най-съвременни електронни компоненти (основно на канадската фирма MITEL) и е съобразена със съвременното състояние на обществената телекомуникационна мрежа и нейното бъдещо развитие.

    Цифровото комутационно поле позволява 100-процентова заетост без вътрешна блокируемост. Централата е малогабаритна, икономична и позволява гъвкаво конфигуриране на всеки отделен пост.


Oсновни опции

• Гъвкава организация на номерационния план
• Групиране на абонатите по отношение на ползване на външните съединителни линии
• Възможност за разрешение/ забрана на селищни, междуселищно и международно избиране
• Прехвърляне на разговори
• Услуга “Събуждане”
• Регистрация на изходящите телефонни разговори
• Тонално и импулсно номеронабиране
• Пренасочване на повикване
• Таксуване селищни разговори по 16KHz , смяна на поляритет или по време.

Допълнителни опции

• Възможност за провеждане на конферентни разговори
• Цифров запис и възпроизвеждане на говор 2x90s ( информационна система за абонатите)
• Автоматичен вход
• Дву-мегабитова връзка със цифрова селищна АТЦ
• Дистанционно системно конфигуриране

    Подробно описание може да намерите тук - .doc формат.

↑ горе ↑