За нас

   Текосис е частна компания създадена в град Варна през 1991г. Нейни основатели са група инженери с богат университетски и научно-изследователски опит в областта на телекомуникациите. Пионер в производството на телекомуникационна техника за България, Текосис е разработила и внедрила първата в страната цифрова автоматична телефонна централа през 1992г.


    Основната ни дейност е свързана с разработка, производство и монтаж на телекомуникационна техника. Ние предлагаме на пазара собствени продукти, като цифрови телефонни централи, дву-мегабитни цифрови мултиплексори за корпоративни клиенти, системи за сбор на данни и справки, Ethernet преобразуватели, системи за отдалечено менажиране на сгради и др.

Дейност

Развитие


    Бъдещото развитие на фирма Текосис е насочено към разработването на иновативни решения в областта на бързо развиващите се технологии, като VoIP, ZigBee, Ethernet over Power (пренасяне на интернет върху ел. мрежа), пренос на глас и данни по хидроакустичен канал и други.