Продукти
   Телекомуникации

    С дългогодишен опит в областта на телекомуникациите Текосис предоставя завършени системи и качествено оборудване съобразени със специфичните изисквания на малкия, средния и голям бизнес. Успоредно с традиционнните телекомуникационни решения фирмата предлага и продукти разработени на основата на модерни технологии, като глас и видео през интернет(VoIP).

Управление на сгради

    Съвременните системи в новите бизнес сгради се изграждат с все по-високи изиксвания за сигурност, контрол и оптимизиране на енергийните ресурси. Основна цел на Текосис е да предложи цялостно техническо решение според желанията и възможностите за всеки един клиент.

Периферни устройства

    Бурно развиващите се технологии налагат използването на нови стандарти за интерфейси и протоколи за обмяна на потоци информация. Ние предлагаме лесни варианти да бъдат конвер- тирани, обединявани или съхранявани в различен вид, удобни за всяка ситуация според нуждите на съответната система.